Khóa luận Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay khách hàng hộ gia đình và cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình

Qua nghiên cứu hệ thống KSNB quy trình cho vay khách hàng hộ gia đình và cá nhân tại Chi nhánh NHNO&PTNT Quảng Bình, tôi đã thấy được tầm quan trọng của KSNB đối với hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng và góp phần nâng cao chất lượng tín dụng. Tuy nhiên, công tác kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh vẫn mang tính hình thức và chưa phát triển đồng bộ, chưa theo kịp sự phát triển của nền kinh tế và nhu cầu hội nhập quốc tế. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài “Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay khách hàng hộ gia đình và cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình” đã giải quyết được những vấn đề sau: - Hệ thống được các lý thuyết, lý luận về ngân hàng thương mại, hệ thống kiểm soát nội bộ chung và kiểm soát nộ bộ quy trình cho vay. - Khái quát về cách thức tổ chức quản lý, tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNO&PTNT Quảng Bình năm 2010 - 2012 và mô tả hệ thống KSNB quy trình cho vay khách hàng hộ gia đình và cá nhân của Chi nhánh. - Từ việc nghiên cứu thực trạng về rủi ro trong công tác KSNB quy trình cho vay khách hàng hộ gia đình và cá nhân tại Chi nhánh, tôi xin đưa ra một số đánh giá về kết quả đạt được và những tồn tại, nguyên nhân của công tác này. Đồng thời đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện công tác KSNB quy trình cho vay khách hàng hộ gia đình và cá nhân nhưng mang tính chất định hướng, chưa qua kiểm định. Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như năng lực cá nhân, tính bảo mật thông tin tại ngân hàng thực tập, đặc thù công việc nên đề tài vẫn còn hạn chế: - Khóa luận gặp phải hạn chế thông tin từ ngân hàng, bảng số liệu chỉ được xem tại cơ quan chứ không cho sao chép dưới mọi hình thức. - Trong quá trình thực tập, tuy có được đi thẩm định thực tế vài lần nhưng mới Trường Đại

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY