Khóa luận Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất nước tinh khiết bạch mã tại công ty TNHH nhà nước MTV xây dựng và cấp nước thừa thiên Huế

<p> Đối với bất kỳ một Công ty nào muốn đạt được hiệu quả cao thì trước hết phải làm thế nào để kiểm soát được chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất của Công ty. Vì vậy, kiểm soát được CPSX sẽ góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm và chống lãng phí chi phí. Tại Công ty mới chỉ mới kiểm soát CPSX ở hai mặt là kiểm soát vật chất và kiểm soát trong khâu hạch toán kế toán, mà chưa đi vào một quá trình kiểm soát cụ thể nào, việc thiết lập đó cũng chưa được thực hiện một cách đầy đủ như quy định, các chi phí phát sinh chỉ được theo dõi ở mặt số liệu trên sổ sách (mới chỉ đáp ứng được mục tiêu đề ra và đo lường kết quả) mà chưa đi vào so sánh thực tế với dự toán cũng như phân tích các nguyên nhân và tìm các biện pháp quản lý thích hợp hơn. Để làm được các giai đoạn sau của quá trình kiểm soát cần phải có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban cũng như việc quản lý ở các phân xưởng, bộ phận sản xuất. Để kiểm soát có hiệu quả CPSX, ban quản lý phải căn cứ váo bảng phân tích đơn giá vật tư mua vào và bảng tổng hợp dự toán chi phí do phòng kế hoạch vật tư lập để so sánh, phân tích, đánh giá và tìm nguyên nhân của các nhân tố ảnh hưởng đến CPSX từ đó tìm ra biện pháp cải thiện cho các sản phẩm. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY