Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại và xây dựng Ngọc Hoàn

Tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đòi hỏi bộ máy quản lý của doanh nghiệp phải có kiến thức tổng hợp và chuyên sâu về lĩnh vực kinh doanh để nắm bắt thị trƣờng, từ đó đƣa ra những chiến lƣợc cụ thể và phù hợp. Trong đó kế toán đóng vai trò không nhỏ trong việc cung cấp thông tin cần thiết cho ban lãnh đạo, để ban lãnh đạo nắm bắt tình hình và nhanh chóng đƣa ra những quyết định của mình, nắm bắt cơ hội kinh doanh. Vì vậy, công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ nói riêng cần phải đƣợc củng cố và hoàn thiện để thực sự trở thành công cụ đắc lực trong việc quản lý tài chính cũng nhƣ vạch chiến lƣợc của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Với kiến thức đã đƣợc học và qua quá trình thực tập tại công ty CP Sản xuất và Thƣơng mại Ngọc Hoàn, dƣới sự hƣớng dẫn của cô Đoàn Thị Hồng Nhung cùng với sự giúp đỡ của các anh chị phòng kế toán của công ty, em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty CP Sản xuất Thƣơng mại và Xây dựng Ngọc Hoàn”. Mặc dù đã cố gắng học hỏi và trao đổi kiến thức, song thời gian hạn hẹp nên khóa luận tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót về nội dung và hình thức. Em rất mong đƣợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô để khóa luận tốt nghiệp của em đƣợc hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY