Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp carton sóng thuộc công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà Nội

Công tác hạch toán kế toán là một bộ phận quan trọng trong mọi tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ trong tổ chức hành chính sự nghiệp. Nó phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng nhƣ hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành có vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Nó phản ánh và kiểm soát tình hình thực hiện các định mức hao phí lao động sống và lao động vật hóa, vì thế hạch toán chính xác, kịp thời, đầy đủ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm giúp cho việc lãnh đạo và quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn. Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần SX & XNK bao bì Hà Nội, em đã có điều kiện củng cố thêm kiến thức học tập ở trƣờng và đƣợc tìm hiểu về thức tế công tác kế toán của công ty. Trên đây là toàn bộ bài khóa luận của em với đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp carton sóng thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất Nhập khẩu bao bì Hà Nội”. Để có đƣợc kết quả này là nhờ sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của giáo viên hƣớng dẫn Th.S Đào Diệu Hằng cùng sự giúp đỡ của các anh chị phòng Tài chính – Kế toán của công ty. Em đã có điều kiện tìm hiểu kĩ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác kế toán của công ty, từ đó thấy đƣợc ƣu nhƣợc điểm và mạnh dạn đƣa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY