Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần đá Spilit

<p> Qua quá trình thực tập và nghiên cứu làm khóa luận tại công ty CP Đá Spilit, em đã nhận thấy những mặt còn hạn chế cũng nhƣ những điểm mạnh của công tác kế toán TSCĐ của công ty. Vận dụng những kiến thức đã học tại trƣờng Đại học Thăng Long cùng với một số tài liệu tham khảo, sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ công nhân viên công ty, đặc biệt là sự quan tâm hƣớng dẫn nhiệt tình của cô giáo, Thạc sỹ Nguyễn Thanh Thủy, em đã hoàn thiện khóa luận với đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại cổng ty cổ phần đá Spilit”. Do tính chất phức tạp của vấn đề cũng nhƣ năng lực học vấn và nhận thức vấn đề của em còn hạn chế nên khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc sự chỉ bảo từ thầy cô cũng nhƣ sự đóng góp của các bạn để hoàn thiện hơn nữa đề tài của mình. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY