Khóa luận Hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã Thạch bằng, huyện Lộc hà, tỉnh Hà Tĩnh

Trước tiên là phát triển công thức luân canh: Lạc – dƣa – khoai lang và lạc – vừng – khoai lang vì đây là 2 công thức mang lại hiệu quả kinh tế cao. Riêng cây dƣa là cây trồng mới nên bà con nên tham gia tập huấn kỹ thuật trồng trọt và chăm sóc để có kinh nghiệm chăm sóc, đồng thời làm ra những sản phẩm có chất lƣợng nhất, tạo thƣơng hiệu cho quả dƣa với thị trƣờng để trở thành sản phẩm đƣợc ƣa chuộng. Sử dụng phân bón hợp lý, nên tăng cƣờng sử dụng phân hữu cơ (phân chuồng) nhằm cần bằng hàm lƣợng chất dinh dƣỡng cho cây trồng, tiết kiệm đƣợc chi phí, giảm ô nhiễm môi trƣờng và khả năng suy thoái của đ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY