Khóa luận Hiệu quả kinh tế sản xuất lạc ở phường Hương Xuân thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhà nước phải làm tốt hơn nữa công tác quản lý vĩ mô nền kinh tế nói chung và trong sản xuất nông nghiệp nói riêng. Nhà nước cần phải ban hành nhiều chủ trương chính sách ưu đãi, đất dai, thuế . Tạo điều liện thuận lợi cho người nông dân sản xuất nông nghiệp. Đồng thời nhà nước cần phải giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách đó. Thu thập, lắng nghe ý kiến của người sản xuất để điều chỉnh kịp thời và phù hợp với điều kiện sản xuất với từng địa phương. Ngoài ra, nhà nước cần phải tăng cường hơn nữa vai trò quan trọng của mình trong việc điều tiết thị trường, giá cả. Sản xuất lạc là sản xuất hàng hóa, do đó nhà nước cần có những điều tiết kịp thòi cho người sản xuất như thu mua, lưu trữ, quy định giá sàn, cung cấp thông tin hay hỗ trợ về đầu vào cho người sản xuất khi gặp rủi ro đẻ người dân yên tâm đầu tư sản xuất nhằm mang lại đến quả cao hơn. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống CSHT nông thôn như giao thông, thủy lợi. nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nông thôn phát triền sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của mình, góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của đát nước.  Đối với chính quyền địa phương: Áp dụng tốt các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, phù hợp với điều kiện của địa phương. Làm tốt công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất nhằm đưa sản xuất lạc theo hướng có quy hoạch. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ngày càng tiết kiệm và có hiệu quả. Tăng cương đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra nhiều giống mới có năng suất cao, có khả năng chịu sâu bệnh và phù hợp với điều kiện của địa phương. Bên cạnh đó phải xây dựng các mô hình sản xuất lạc thực nghiệm tại địa phương để người sản xuất tham quan, khảo sát thực tế và học tập làm theo. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, huyện để tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, trao đổi các tiến bộ khoa học công nghệ, kinh nghiệm để sản xuất có hiệu quả cao hơn. Đại học

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY