Khóa luận Hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Vật Nuôi Thừa Thiên Huế

<p> Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường và hội nhập. Việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là yếu tố cơ bản quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế quốc dân. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Vật Nuôi TT Huế, có nhiệm vụ và vai trò to lớn trong việc sản xuất các loại giống lúa tốt nhất,chịu được dưới nhiều biến động khó khăn của khí hâu, phân phối mặt hàng phân bón sạch, đảm bảo bảo vệ môi trường, cung cấp giống vật nuôi tốt, góp phần phục vụ vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội đất nước. Đề tài “Hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Vật Nuôi Thừa Thiên Huế” đã phân tích được tình hình thực tế hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty để thấy rõ những tồn tại và tìm ra giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới. Với mục tiêu trên, đề tài đã hoàn thành được những nội dung sau: 1. Hệ thống hóa một cách toàn diện những kiến thức, lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó rút ra quan điểm nhằm làm rõ bản chất hiệu quả sản xuất kinh doanh và tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường. Vận dụng vào phân tích, đánh giá thực trạng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Phân tích, đánh giá một cách khoa học thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp tại công ty Cố Phần Giống Cây Trồng Vật Nuôi Thừa Thiên Huế trong 3 năm 2009-2011 và đã tìm ra được những ưu nhược điểm, nguyên nhân tồn tại trong sản xuất kinh doanh của công ty. 3. Trên cơ sở vận dụng lý thuyết và phân tích thực tế, đề tài đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới. - Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp - Kiện toàn bộ máy tổ chức tại công ty và sắp xếp lại các đơn vị thành viên - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY