Khóa luận Hành vi sử dụng điện thoại di động của người tiêu dùng Long Xuyên

MỤC LỤC Chương 1.GIỚI THIỆU 1 1.1.Cơ sở hình thành đề tài1 1.2.Mục tiêu nghiên cứu. 1 1.3.Phạm vi nghiên cứu. 1 1.4.Ý nghĩa nghiên cứu. 1 1.5.Kết cấu của báo cáo nghiên cứu. 2 Chương 2.GIỚI THIỆU VỀ THỊ TRƯỜNG ĐTDĐ VÀ CỬA HÀNG S-FONE3 2.1. Thị trường ĐTDĐ ở Long Xuyên. 3 2.2.Sơ lược về cửa hàng S-Fone. 4 2.2.1.Lịch sử hình thành. 4 2.2.2.Hoạt động kinh doanh. 5 2.2.3.Tổ chức quản lý. 6 2.2.4.Phân phối6 2.2.5.Sơ lược về nhà cung cấp S-Fone. 6 2.2.6. Khách hàng mục tiêu ở Long Xuyên. 7 Chương 3.CƠ SỞ LÝ THUYẾT 8 3.1. Hành vi tiêu dùng. 9 3.1.1.Kích tố đầu vào. 9 3.1.2.Quá trình và đầu ra. 11 3.2.Mô hình nghiên cứu. 13 Chương 4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU15 4.1.Thiết kế nghiên cứu. 15 4.1.1.Nghiên cứu sơ bộ lần một :15 4.1.2.Nghiên cứu sơ bộ lần hai15 4.1.3.Nghiên cứu chính thức. 15 4.2.Quy trình nghiên cứu. 16 Chương 5.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU19 5.1. Mẫu. 19 5.1.1.Thông tin mẫu. 19 5.1.2. Đặc điểm của mẫu. 21 5.2.Hành vi tiêu dùng. 24 5.2.1.Nhận thức nhu cầu. 24 5.2.2.Tìm kiếm thông tin. 25 5.2.3.Đánh giá các phương án, ra quyết định. 26 5.2.4.Ra quyết định, chọn mua. 30 5.2.5.Hành vi sau khi mua. 31 5.3. Sự khác biệt trong hành vi mua ĐTDĐ của các biến nhân khẩu học. 33 Chương 6.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 35 6.1 Giới thiệu. 35 6.2. Kết quả chính. 35 6.3. Hạn chế. 35 6.4. Kiến nghị35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY