Khóa luận Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AgriBank) Láng Hạ

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẺ THANH TOÁN 3 1.1. Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt 3 1.1.1. Khái niệm về thanh toán không dùng tiền mặt 3 1.1.2. Ý nghĩa của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 3 1.1.3. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay 6 1.2. Những vấn đề cơ bản về thẻ thanh toán 8 1.2.1.Sự hình thành và phát triển của thẻ thanh toán 8 1.2.2. Khái niệm và hình thức thẻ thanh toán 11 1.2.3.Phân loại thẻ thanh toán 13 1.2.4. Chủ thể tham gia phát hành & thanh toán thẻ 16 1.2.5. Quy trình nghiệp vụ thanh toán thẻ 17 1.2.6. Lợi ích khi sử dụng thẻ thanh toán 21 1.2.7. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ và biện pháp phòng ngừa 24 1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển của dịch vụ thanh toán thẻ 27 1.3.1.Nhân tố khách quan 27 1.3.2. Nhân tố chủ quan 29 1.3.3. Kinh nghiệm của một số nước trong việc phát hành và thanh toán thẻ 31 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No & PTNT LÁNG HẠ 36 2.1. Khái quát hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ 36 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh 36 2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Láng Hạ 42 2.2. Thực trạng dịch vụ thanh toán thẻ tại chi nhánh ngân hàng No& PTNT Láng Hạ 51 2.2.1. Văn bản quy định về thẻ thanh toán 51 2.2.2. Các sản phẩm thẻ thanh toán tại chi nhánh ngân hàng No&PTNT Láng Hạ 53 2.2.3. Nghiệp vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng No&PTNT 62 2.2.4. Doanh số phát hành & hệ thống ĐVCNT 66 2.3. Đánh giá chung về dịch vụ thanh toán thẻ tại Chi nhánh ngân hàng No&PTNT Láng Hạ 68 2.3.1. Kết quả đạt được 68 2.3.2 . Hạn chế trong dịch vụ thanh toán thẻ .69 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trên 71 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT LÁNG HẠ 77 3.1. Định hướng của ngân hàng 77 3.1.1. Tiềm năng phát triển thẻ thanh toán ở Việt Nam 77 3.1.2. Định hướng của ngân hàng No&PTNT Việt Nam 79 3.1.3. Định hướng của ngân hàng No&PTNT Láng Hạ 80 3.2. Một số giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng No& PTNT Láng Hạ 81 3.2.1. Nâng cao chất lượng, đa dạng hoá sản phẩm 81 3.2.2. Tăng cường hoạt động Marketing 83 3.2.3. Thực hiện công tác nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trường 87 3.2.4. Đổi mới kỹ thuật - đầu tư công nghệ 87 3.2.5. Mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ ( ĐVCNT ) 89 3.2.6. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 90 3.2.7. Quản trị rủi ro trong nghiệp vụ thẻ 90 3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại chi nhánh No&PTNT Láng Hạ 91 3.3.1. Kiến nghị Chính phủ 91 3.3.2. Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 96 3.3.3. Kiến nghị Hiệp hội thẻ Việt Nam 98 3.3.4. Kiến nghị với ngân hàng No&PTNT Việt Nam 99 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATM : Automated Teller Machine AMEX : American Express PIN : Pesonal Identification Number POS : Point of Sales NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NHTM : Ngân hàng thương mại NHTW : Ngân hàng trung ương NHNN : Ngân hàng nhà nước NHPHT : Ngân hàng phát hành thẻ NHTTT : Ngân hàng thanh toán thẻ ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ TCTD : Tổ chức tín dụng NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần Agribank (Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development) : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam VCB ( Vietcombank Foreign Trade of Vietnam) : Ngân hàng ngoại thương Việt Nam ACB ( Asia Commercial Bank) : Ngân hàng Á Châu BIDV ( Bank for Investment and Development of Vietnam) : Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam VIB ( Vietnam International Bank) : Ngân hàng quốc tế Techcombank ( Technological and Commercial Join – Stock Bank) : Ngân hàng thương mại cổ phần Kĩ thương Việt Nam WB ( Worldbank) : Ngân hàng thế giới Eximbank ( Vietnam Export – Import Commercial Joint Stock Bank) : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Vietinbank ( Vietnam Bank for Industry and Trade ): Ngân hàng Công thương DANH MỤC BẢNG BIỂU ĐỒ THỊ Bảng 2.1: Kết quả huy động vốn tại chi nhánh Láng Hạ 43 Bảng 2.2: Tình hình sử dụng vốn tại chi nhánh Láng Hạ 46 Bảng 2.3: Doanh số thu chi tiền mặt của chi nhánh 49 Bảng 2.4: Biểu phí phát hành, sử dụng thẻ ghi nợ SUCCESS 56 Bảng 2.5: Hạn mức rút tiền mặt/ chuyển tiền trong hệ thống: 56 Bảng 2.6 : So sánh biểu phí các ngân hàng phát hành thẻ ghi nợ: 57 Bảng 2.7 : Biểu phí phát hành, sử dụng thẻ tín dụng nội địa 61 Bảng 2.8: Tình hình phát hành thẻ của chi nhánh Láng Hạ năm 2007 67 Sơ đồ 1.1: Các loại thẻ thanh toán 13 Sơ đồ 1.2: Nghiệp vụ phát hành thẻ 18 Sơ đồ 1.3: Nghiệp vụ thanh toán thẻ 20 Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức chi nhánh ngân hàng No&PTNT Láng Hạ 37 Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng nguồn vốn theo kì hạn: 44 Biểu đồ 2.2: Tăng trưởng nguồn vốn theo loại tiền: 44 Biểu đồ 2.3: Tăng trưởng nguồn vốn theo thành phần kinh tế: 45 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY