Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Hoàng Ngân

<p> Công ty phải chú trọng đến vấn đề tiền lương cho cán bộ công nhân viên, phải xây dựng thang bảng lương theo chế độ hiện hành và phải có chế độ khen thưởng, kỷ luật cho từng người lao động. Phải có chế độ ưu đãi với người có trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và lao động có tay nghề, tránh trường hợp người lao động tự ý bỏ nghề, nghỉ việc vì chế độ đãi ngộ chưa hợp lý. Công ty nên duy trì và phát huy những mặt mạnh của công ty như: Tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty luôn giữ mối đoàn kết nội bộ, chủ động, sáng tạo, nắm bắt được những cơ hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công ty nên theo dõi sát sao tình hình tăng, giảm và trích khấu hao TSCĐ trong năm kế toán vì đây là căn cứ để tổ chức công việc bảo dưỡng. sử dụng, để tổ chức hạch toán chi tiết, tổng hợp TSCĐ. Quản lý TSCĐ trên sổ sách làm cho TSCĐ hoạt động có hiệu quả hơn phục vụ tốt cho kinh doanh </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY