Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân – Chi nhánh Hà Nội

<p> Cùng với sự đổi mới của đất nƣớc, ngành ngân hàng trong thời gian qua cũng không ngừng đối mới và phát triển, luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần to lớn trong việc phát triển sản phẩm cả về số lƣợng lẫn chất lƣợng, dịch vụ ngày một tốt hơn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Mức sống và thu nhập của ngƣời dân tăng mạnh, song phần lớn vẫn chƣa đáp ứng đƣợc tất cả các nhu cầu phong phú, đa dạng về hàng hóa, dịch vụ trên thị trƣờng. Nhân thức đƣợc vấn đề đó ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam Việt đã thực hiện đồng loạt các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng cá nhân, từng bƣớc tháo gỡ khó khăn, vƣơn lên khẳng định mình. Tuy nhiên bên cạnh những thành công đã gặt hái đƣợc, ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cũng phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn thách thức do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan nếu khắc phục đƣợc những điều này thì ngân hàng TMCP Quốc Dân sẽ còn tiến xa hơn trên hành trình phát triển của mình </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY