Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á

Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, các NHTM luôn xem hoạt động cho vay như một trong những mối quan tâm hàng đầu của mình, bởi không chỉ ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của bản thân ngân hàng mà còn đảm bảo cung ứng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế. Do vậy, việc nghiên cứu chất lượng cho vay của DongA Bank là vô cùng cần thết. Khóa luận đã khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay của NHTM, xác định sự cần thết phải nâng cao chất lượng cho vay trong bối cảnh nền kinh tế hiện đại. Khóa luận cũng đi sâu phân tích thực trạng chất lượng hoạt động cho vay tại DongA Bank từ năm 2010 đến năm 2012, từ đó thấy được những thành tựu cũng như hạn chế và nguyên nhân của thực trạng này. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại DongA Bank. Khóa luận cũng chỉ rõ vai trò quan trọng của khung pháp lý và chính sách Nhà nước đối với hoạt động của NHTM, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động của NHTM nói chung cũng như hoạt động cho vay của các NHTM nói riêng và cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY