Khóa luận Giải pháp đầu tư phát triển giao thông nông thôn trong quá trình thực hiện nông thôn mới tại xã Thanh tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Trong mối quan hệ thân mật giữa nông nghiệp, nông thôn và nông dân, nông dân là chủ thể của quá trình phát triển, người dân có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương. Vì vậy phải thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận dụng các nội dung của chương trình từ tỉnh đến cơ sở, để các tầng lớp nhân dân hiểu về cả hệ thống chính trị tham gia. Thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, những sáng kiến kinh nghiệm hay, những tấm gương điển hình về xây dựng NTM trên phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và mở rộng các mô hình này. Phát động phong trào thi đua, xây dựng NTM trong toàn xã, mỗi cơ quan đoàn thể ở các cấp đều xây dựng chương trình NTM, có thể nói vai trò của các tổ chức xã hội, đoàn thể có vai trò quan trọng, trợ giúp cho chính quyền về tổ chức thực hiện và vận động nhân dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY