Khóa luận Fdi trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

<p> Mục lục LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ 3 I. Lịch sử hình thành ngành công nghiệp ô tô thế giới 3 1. Sự ra đời của ngành công nghiệp ô tô 3 2. Đặc điểm của ngành sản xuất ô tô 7 2.1. Về vốn đầu tư 7 2.2. Về công nghệ kỹ thuật 7 2.3. Về lao động 8 3. Vai trò của ngành công nghiệp ô tô 8 II. Quá trình phát triển ngành công nghiệp ô tô tại một số quốc gia và khu vực 9 1. Các nước công nghiệp phát triển có thị trường ô tô đã bão hoà 9 2. Các nước ASEAN và NICs 14 III. Xu hướng phát triển sản xuất ô tô trên thế giới 22 1. Về tổ chức sản xuất 22 2. Xu hướng về sản phẩm 23 3. Về thị trường 23 4. Về lao động và giá trị lao động trong công nghiệp ô tô 25 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ 26 I. Tình hình cung cấp và tiêu thụ ô tô ở Việt Nam 26 1. Sự ra đời của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 26 2. Tình hình cung cấp và tiêu thụ ô tô ở Việt Nam 30 2.1. Tình hình tiêu thụ ô tô ở Việt Nam 30 2.2. Tình hình cung cấp ô tô trong nước 32 2.3. Tình hình nhập khẩu ô tô 34 II. Thực trạng thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 35 1. Quy mô vốn FDI đăng ký và sử dụng 35 1.1. Tình hình vốn đăng ký 35 1.2. Tình hình vốn thực hiện 37 2. Cơ cấu FDI 38 2.1. Về chủ đầu tư 38 2.2. Về địa bàn đầu tư 40 2.4. Về hình thức đầu tư 40 3. Kết quả đạt được và nguyên nhân 41 3.1. Kết quả tài chính 41 3.2. Hiệu quả kinh tế xã hội 45 4. Tồn tại và nguyên nhân 49 4.1. Tồn tại về mặt tài chính 49 4.2. Cơ sở hạ tầng còn yếu kém 53 CHƯƠNG III:CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ 58 I. Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010 58 1. Dự báo nhu cầu ô tô ở Việt Nam 58 1.1. Dự báo thị trường xe phổ thông 58 1.2. Dự báo thị trường xe ô tô cao cấp 59 2. Mục tiêu của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 60 2.1.Mục tiêu trước mắt 60 2.2. Mục tiêu lâu dài 60 3. Quan điểm cơ bản xây dựng chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 61 3.1. Xây dựng ngành công nghiệp ô tô là việc lâu dài 61 3.2. Quan điểm về sản phẩm 62 3.3. Quan điểm về thu hút vốn đầu tư 62 3.4. Quan điểm về khoa học công nghệ 63 4. Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô 63 4.1. Chiến lược sản phẩm 63 4.2. Về tổ chức sản xuất 65 II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp ô tô 66 1. Nâng cao hiệu quả đầu tư trong các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô 66 2. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất linh kiện 67 3. Xây dựng cơ cấu hợp lý đối với nhà sản xuất và sản phẩm 68 4. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách có liên quan 69 4.1.Chính sách thị trường 69 4.2. Chính sách nội địa hoá sản phẩm 70 4.3. Chính sách thuế 71 5. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý cơ sở sản xuất, cán bộ quản lý nhà nước 72 6. Đẩy mạnh cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ 73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY