Khóa luận Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình

Hoạt động tín dụng Ngân hàng luôn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Trong thời gian qua hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tuyên Hóa đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy nền kinh tế huyện và cải thiện cuộc sống của bà con. Bên cạnh đó, hộ sản xuất đặc biệt là người bạn đáng tin cậy của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Tuyên Hóa nói riêng. Nông nghiệp, nông thôn thực sự là thị trường đầy tiềm năng và triển vọng. Qua những số liệu đã được phân tích ở chương II của khóa luận về tình trạng hoạt động cho vay tới hộ sản xuất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Tuyên Hóa, đã khẳng định tầm quan trọng của tín dụng hộ sản xuất đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Vì vậy việc mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng nói chung và kinh tế hộ sản xuất nói riêng là điều hết sức cần thiết đối với NHNo&PTNT nói chung và NHNo&PTNT chi nhánh huyện Tuyên Hóa nói riêng. Khóa luận đã hệ thống được cơ sở lý luận về HSX và hiệu quả hoạt động cho vay HSX, phân tích được một số chỉ tiêu về thực trạng cho vay HSX. Từ nghiên cứu, khảo sát thực trạng tôi cũng mạnh dạn nêu lên một số ý kiến với hi vọng những khó khăn vương mắc sẽ dần đần được tháo gỡ để chủ trương đầu tư tín dụng đến hộ sản xuất có chỗ đứng ngày càng vững chắc trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. 1.2. Hạn chế của đề tài Thời gian thực tập và kiến thức còn hạn chế nên tôi không thể đi sâu nghiên cứu tất cả mọi vấn đề của mảng tín dụng này. Nội dung bài viết chưa phản ánh hết được những khía cạnh của công tác tín dụng đối với hộ sản xuất,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY