Khóa luận Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Nghệ An

Đầu tư trực tiếp là một phương thức đầu tư cơ bản, phổ biến của các nhà đầu tư hiện nay. Sự vận động của nó có tác dụng to lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát triển và tính bền vững của kinh tế toàn cầu. Đối với từng quốc gia hay địa phương, thu hút vốn đầu tư trực tiếp vào địa bàn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ tạo ra nguồn vốn cho phát triển kinh tế xã hội của địa bàn mà còn định hướng khai thác, phát huy hiệu quả hơn nguồn lực tại chỗ; nâng cao hơn năng lực cạnh tranh của sản phẩm, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp của địa phương để hội nhập, phát triển. Vì vậy, việc mở rộng thu hút đầu tư trục tiếp nước ngoài là nhiệm vụ vô cùng cấp thiết đối với cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Trong khuôn khổ khóa luận này, măc dù còn nhiều thiếu sót, hạn chế nhưng bài viết cũng đã thực hiện một số nội dung sau: - Khái quát và hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài, đánh giá vai trò quan trọng của FDI đối với sự phát triển kinh tế - xã hôi của nước ta hiện nay. - Đánh giá thực trạng thu hút FDI tại Nghệ An cho đến cuối năm 2012, trên cơ sở đó phân tích thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của nó. - Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh thu hút FDI vào Nghệ An Về mặt ý nghĩa, đề tài có thể làm cơ sở để tham khảo, nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn; ngoài ra đề tài cũng có thể làm tài liệu phục vụ học tập cho sinh viên

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY