Khóa luận Đánh giá tình hình tài chính tại công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Thái Hưng

<p> Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công Nghệ Thái Hưng, tiến hành thực hiện phân tích tài chính của công ty, tôi đã xác định được những biến động trong tình hình tài chính của doanh nghiệp, tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến các thành phần của tình hình tài chính doanh nghiệp và xác định được mức độ ảnh hưởng đó đến tình hình tài chính doanh nghiệp nói chung và khả năng sinh lợi của doanh nghiệp nói riêng. Hơn nữa, khi kết thúc quá trình phân tích, tôi có thể có một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính công ty như: lợi nhuận sau thuế tăng trưởng khá tốt; công ty giảm tỉ trọng nợ, tăng tỉ trọng VCSH; sử dụng nguồn vốn dài hạn tài trợ cho tài sản ngắn hạn đem lại sự an toàn về tài chính; khả năng thanh toán ở mức tốt so với toàn ngành; hiệu quả hoạt động tốt: RO , ROE ở mức tốt so với toàn ngành; tốc độ luân chuyển vốn lưu động tăng dẫn tới tăng hiệu quả hoạt động của công ty và đã nêu ra một vài đề xuất giúp cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp như tăng lượng tiền mặt bằng cách hạ thấp tỉ trọng cách khoản phải thu và hàng tồn kho, </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY