Khóa luận Đánh giá tình hình sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Ngọc Anh

Cần phải kiểm tra chất lượng sản phẩm một cách kĩ càng nhằm đảm bảo uy tín của công ty trên thị trường. - Chú trọng đến việc chủ động nguồn vốn kinh doanh, kế hoạch hoá việc sử dụng vốn, thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. - Để tăng tốc độ luân chuyển vốn, cần phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nhằm rút bớt vốn tiết kiệm vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. - Tăng cường công tác tự kiểm tra giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa đảm bảo chế độ tài chính của Nhà nước và thực hiện cơ chế khoán chi tiêu nội bộ để giảm tối đa giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả SXKD. - Sử dụng công nhân viên phù hợp với năng lực. - Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao nhận thức và chuyên môn của cán bộ công nhân viên, đảm bảo nguồn nhân lực thực sự trở thành một lợi thế cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp. - Cần thực hiện liên doanh liên kết với các đơn vị khác trong và ngoài ngành để có thông tin cũng như giúp đỡ nhau trong SXKD. - Cần phải nhanh chóng có các chủ trương chính sách tìm kiếm nguồn hàng và thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó duy trì và phát triển thị trường đã có. 2.2. Về phía nhà nước: Thứ nhất: Hoàn thiện đầy đủ và đồng bộ cơ chế pháp luật. - Hoàn thiện chính sách tín dụng: Lãi suất ngân hàng còn nhiều bất hợp lý, hành lang pháp chế còn chưa rõ ràng, gây không ít khó khăn cho cả ngân hàng và doanh nghiệp. Các chính sách tín dụng cũng cần được sửa đổi đảm bảo tăng trưởng vững chắc cho các ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vay vốn. - Tạo điều kiện cho công ty vay vốn một cách dễ dàng, tránh các thủ tục rườm rà gây chậm trễ bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. - Cán bộ ngành thuế cần nghiên cứu theo mục đích sử dụng của sản phẩm để quy định thuế suất cho phù hợp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY