Khóa luận Đánh giá tình hình cho vay và sử dụng vốn vay của hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Phong Điền

<p> + Chính quyền địa phương phải thường xuyên cũng cố đội ngũ cán bộ làm công tác XĐGN, tổ chức tập huấn các kiến thức cơ bản về định hướng phát triển của địa phương. + Đề nghị HĐND, UBND các cấp tiếp tục trích một phần tiết kiệm chi thường xuyên NSĐP chuyển sang NHCSXH để lập quỹ cho vay XĐGN theo Nghị Định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính Phủ về “Tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác”. + Tạo điều kiện cho các ngành nghề truyền thống phát triển, tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm ngành nghề. 2.2. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI PGD NHCSXH PHONG ĐIỀN - Cần phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của chính phủ cũng như Đảng và Nhà Nước về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo trong công tác XĐGN. - Cần tinh giảm hơn nữa đối với những hồ sơ, thủ tục vay vốn nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn một cách đơn giản nhất, hạn chế tối đa việc đi lại của hộ vay cũng như cán bộ tín dụng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY