Khóa luận Đánh giá thực trạng việc thực hiện quy trình tiêm tĩnh mạch của điều dưỡng Bệnh viện xây dựng

Từ kết quả nghiên cứu việc thực hiện qui trình tiêm tĩnh mạch của 80 Điều dưỡng đang làm việc tại bệnh viện Xây Dựng chúng tôi đưa ra một số kết luận sau: 1. Một số đặc điểm của Điều dưỡng: lứa tuổi < 30 chiếm tỷ lệ cao 62,5 %, nữ chiếm 80%, thâm niên công tác < 5 năm chiếm 55%, trình độ trung học chiếm 85%, cao đẳng 10%. 2. Thực hành qui trình tiêm tĩnh mạch: - Kết quả điểm thực hành đạt loại khá là:81,2% , trung bình đạt: 18,8% và không có trường hợp nào đạt loại yếu, kém. - Còn một số nội dung trong kỹ thuật tiêm tĩnh mạch không hoặc ít được các Điều dưỡng thực hiện: + Động viên giải thích cho người bệnh trước khi tiêm Điều dưỡng chưa thực hiện đầy đủ là: 60 %. + 95 % Điều dưỡng không rửa tay thường qui theo qui định. + 91,1 % không chuẩn bị khay vô khuẩn,. + 93,8% không chuẩn bị cồn Iode. + 100% không chuẩn bị gối kê tay. + 100% không chuẩn bị dao cưa ống thuốc. + 100% không sát khuẩn tay Điều dưỡng trước khi tiêm cho người bệnh. + 100% không sát khuẩn cồn Iod. + 100% không dặn dò người bệnh những điều cần thiết sau khi tiêm. + 70% Điều dưỡng không tháo găng sau khi thực hiện kỹ thuật tiêm tĩnh mạch. 3. Không có sự khác biệt về mức độ thành đạt giữa các nhóm tuổi, thâm niêm công tác, và trình độ điều dưỡng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY