Khóa luận Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sơn Công giai đoạn 2013 - 2015

Năm 2014 vốn bằng tiền và các khoản tương đương tiền của công ty là 281,691 nghìn đồng tương ứng với 3,88% trong tổng số vốn lưu động. Năm 2015 con số này lại giảm xuống còn 253,429 nghìn đồng tương ứng với 3,18% trong tổng vốn lưu động., trong khi đó nợ phải trả lớn gấp gằn 10 lần với số vốn bằng tiền hiện có, điều này làm công ty rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán nhanh. Ta thấy rằng tình hình phân bố tiền của công ty là không hợp lý, hơn nữa vốn bằng tiền trong công ty thông thường để đáp ứng nhu cầu hàng ngày như về hàng hóa vật liệu, thanh toán các khoản chi phí cần thiết. Mức vốn bằng tiền phải đảm bảo cho các doanh nghiệp đủ lượng vốn bằng tiền mặt để đáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh, đồng thời phải tối ưu hóa vốn tiền hiện có. Những giải pháp giúp công ty xác định nhu cầu vốn bằng tiền hợp lí như: Lên kế hoạch về nhu cầu thanh toán và khả năng thanh toán qua từng năm, từng kì, theo dõi và phân bố lại cơ cấu vốn bằng tiền trong tổng vốn lưu động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY