Khóa luận Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH MTV Việt trung Quảng Bình

<p> Không ngừng tìm mọi biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn của công ty, coi đây là biện pháp trọng tâm và thường xuyên trong công tác quản lý tài chính của đơn vị.  Tổ chức tốt công tác dự báo nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, coi đây là giải pháp mang tính đột phá.  Hoàn thiện công tác phân tích tài chính nhằm tìm ra giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty.  Xác định cơ cấu nguồn vốn tối ưu cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là đầu tư mở rộng diện tích cao su nguyên liệu.  Nâng cao trình độ cho đội ngũ các nhà quản trị của công ty, coi đây là giải pháp mang tính lâu dài, bền vững. Với những kết luận trên, đề tài đã cơ bản làm sáng tỏ và giải quyết đầy đủ những vấn đề mà mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra. II. Kiến nghị Qua kết quả nghiên cứu cùng với định hướng của công ty, để tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty, tôi xin đề xuất một số kiến nghị sau: 1) Đối với Nhà nước và chính quyền địa phương Cần có các văn bản quy phạm pháp luật hoàn chỉnh, tạo môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh; đảm bảo vừa tăng cường công tác quản lý, vừa phù hợp thực tế, giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, giúp doanh nghiệp quay nhanh vòng vốn, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính phủ nên có nhiều biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô nhằm tạo điều kiện cho công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiến hành hoạt động xuất nhập khẩu an toàn và hiệu quả. Cần có chính sách khuyến khích xuất khẩu nói chung và đối với ngành cao su nói riêng như: ưu đãi về tín dụng, trợ cấp, bù giá. Khuyến khích ngành công nghiệp cao su trong nước phát triển nhằm tạo ra thị trường tiêu thụ nội địa tốt. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY