Khóa luận Đánh giá hiệu quả kinh doanh của sản phẩm dịch vụ cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng chi nhánh thừa thiên Huế

Trước những yêu cầu của công cuộc phát triển đất nước, với phương châm phát huy tối đa nguồn nội lực, tín dụng NH là một giải pháp quan trọng về vốn. Trong đó cho vay ngắn hạn đối với khách hàng luôn giữ một vị trí vô cung quan trọng. Trong quá trình cạnh tranh và phát triển, các ngân hàng nhận thấy việc nâng cao hiệu quả cho vay cũng rất quan trọng không kém việc mở rộng cho vay. Vì vậy, nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn luôn là nội dung quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển của các ngân hàng. Để nâng cao hiệu quả cho vay, vai trò của bản thân ngân hàng là quan trọng nhất, tuy nhiên không thể tách rời các bên có liên quan như khách hàng, NHNN và môi trường kinh tế. Luận văn đã phân tích những vấn đề lí luận cơ bản về cho vay ngắn hạn và chất lượng cho vay ngắn hạn, phân tích thực trạng hoạt động của VPBank-chi nhánh Huế trong 3 năm gần đây, tư đó đánh giá hiệu quả sản phẩm dịch vụ cho vay ngắn hạn tại NH, đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn của NHTM. Do quy mô nghiên cứu của một luận văn tốt nghiệp nên các giải pháp đưa ra mới chỉ mang tính đề xuất. c Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY