Khóa luận Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam

MỤC LỤC Chương 1. MỞ ĐẦU1 1.1Lý do chọn đề tài.1 1.2Mục tiêu nghiên cứu.1 1.3Phạm vi nghiên cứu.1 1.4Phương pháp nghiên cứu.2 1.5Ý nghĩa thực tiễn.2 1.6Bố cục bài nghiên cứu.2 Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT4 2.1 Tìm hiểu về ngoại hối và thị trường ngoại hối.4 2.1.1 Các khái niệm.4 2.1.2Đặc điểm của thị trường hối đoái.4 2.1.3Tỷ giá hối đoái.4 2.1.4 Hàng hóa của thị trường hối đoái.4 2.1.5Các chủ thể tham gia thị trường hối đoái.4 2.2Kinh doanh trên thị trường ngoại hối.4 2.2.1Khái niệm.4 2.2.2Kinh doanh ngoại hối bao gồm việc mua bán ngoại hối, đảm bảo sự ổn định số dư tài khoản kinh doanh ngoại hối tại nước ngoài và tìm cách thu lời thông qua chênh lệch tỷ giá và lãi suất giữa các đồng tiền khác nhau.4 2.2.2Chức năng của kinh doanh ngoại hối.5 2.2.3Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối.5 2.3Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng.7 Chương 3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA9 NGÂN HÀNG VIỆT NAM EXIMBANK9 3.1 Lịch sử hình thành ngân hàng Việt Nam Eximbank.9 3.2Sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.9 3.3 Những giải thưởng đạt được.9 3.4Tình hình hoạt động kinh doanh thời gian qua của Ngân hàng Việt Nam Eximbank.9 Chương 4. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA13 NGÂN HÀNG VIỆT NAM EXIMBANK13 4.1Sơ lược về Phòng kinh doanh tiền tệ.13 4.1.1Mối quan hệ tác nghiệp của Phòng kinh doanh tiền tệ với các phòng ban nghiệp vụ khác.13 4.2 Sản phẩm – dịch vụ kinh doanh ngoại hối của ngân hàng.14 4.3Chức năng và nhiệm vụ của các nghiệp vụ trong Phòng kinh doanh tiền tệ. 16 4.3.1 Bộ phận giao dịch.16 4.3.2Bộ phận kế toán.18 4.4 Quy trình tổng quát các nghiệp vụ giao dịch hối đoái.19 4.4.1Nghiệp vụ Spot.19 4.4.2Nghiệp vụ Forward.22 4.4.3Nghiệp vụ Swap.23 4.4.4 Nghiệp vụ Options.24 4.5Tình hình kinh doanh ngoại hối của ngân hàng.26 CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG TMCP32 VIỆT NAM EXIMBANK32 5.1Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng TMCP Việt Nam Eximbank.32 5.1.1Nhân tố kinh tế.32 5.1.2Nhân tố chính trị.33 5.1.3Tâm lý thị trường.34 5.1.4Ma trận Swot.36 5.2.2 Phân tích các chiến lược đã đề xuất.37 5.3 Kết quả nghiên cứu.38 5.4Các biện pháp cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh ngoại hối của Eximbank.39 5.4.1Vận dụng dự báo tỷ giá để phòng ngừa và hạn chế rủi ro.39 5.4.2Đẩy mạnh ứng dụng các công cụ phái sinh, cạnh tranh về tỷ giá với các ngân hàng khác.39 5.4.3Giải pháp về nhân sự.39 5.3.4 Giải pháp về marketing.40 5.3.5Giải pháp về thông tin.41 5.3.6Giải pháp về phân phối.41 Chương 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 42 6.1 Kết luận.42 6.2Kiến nghị.42 6.2.1 Về phía Ngân hàng Trung Ương.42 6.2.2 Về phía Ngân hàng Việt Nam Eximbank.42 PHỤ LỤC 1: NGÔN NGỮ GIAO DỊCH CỦA DEALER43 PHỤ LỤC 2: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY . 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY