Khóa luận Đánh giá hiệu quả công tác kiểm soát hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp Đông Hà, Quảng Trị

<p> Thường xuyên bồi dưỡng, tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện chế độ luân chuyển công tác định kỳ. - Tăng cường kiểm tra kiểm soát hoạt động tín dụng, bảo đảm tính tuân thủ và cẩn trọng. Chấp hành nghiêm chỉnh quy trình quy chế cho vay và quản lý các giới hạn, cơ cấu, tỷ trọng, tăng trưởng tín dụng. - Thường xuyên tổng kết đánh giá những sai sót tồn tại trong nghiệp vụ tín dụng, trong quản trị điều hành, tìm ra những nguyên nhân để rút kinh nghiệm, cảnh báo và có các biện pháp chấn chỉnh ngăn ngừa. - Tiếp tục kiểm soát tăng trưởng, kiểm soát rủi ro tín dụng, tăng trưởng theo phương châm an toàn và hiệu quả, đẩy mạnh cho vay ngoài quốc doanh, cho vay ngắn hạn, cho vay bán lẻ, nâng tỷ trọng cho vay có bảo đảm bằng tài sản hơn nữa. 3. Hướng phát triển mong muốn của đề tài nghiên cứu Trong quá trình thực hiện đề tài này, do hạn chế về mặt thời gian cũng như năng lực, trình độ, bài nghiên cứu của em còn có nhiều thiếu sót. Do đó, nếu có thêm điều kiện, em mong được hoàn thiện hơn nữa đề tài nghiên cứu theo các hướng sau: - Mở rộng nghiên cứu toàn bộ thực trạng công tác kiểm soát của NHNo toàn tỉnh Quảng Trị, trong đó, tập trung nghiên cứu hiệu quả hoạt động của Bộ phận Kiểm soát nội bộ tại Trụ sở NHNo tỉnh để có được một cái nhìn toàn diện, đầy đủ hơn về công tác kiểm soát cho vay của NHNo. - Bổ sung thêm nhiều tiêu chí định tính và định lượng để làm cơ sở đánh giá chất lượng công tác kiểm soát cho vay tại NH. Từ đó có thể nhận diện được các mặt hạn chế một cách cụ thể, đầy đủ làm căn cứ để đưa ra các biện pháp khắc phục xác đáng, khả thi hơn nữa. - Song song tiến hành nghiên cứu đề tài này ở cả 3 NH: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) và NHNo & PTNT Việt Nam để có thể so sánh, đối chiếu hoạt động kiểm soát giữa các NH với nhau. Từ đó, rút ra được những điểm mạnh cũng </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY