Khóa luận Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh nam thừa thiên Huế

<p> Lỗi mức độ 5 (Lưu ý: nguồn từ phòng KTKSNB). Lưu ý: Tổng hợp theo thứ tự chiều nghiệp vụ (Tín dụng doanh nghiệp, tín dụng bán lẻ, HĐV, KT nội bộ, Thẻ, Tài trợ thương mại, Kinh doanh ngoại tệ, Tiền tệ kho quỹ, Chuyển tiền trong nước, Chuyển tiền quốc tế), theo dạng lỗi, nếu nhiều quá (trên 10 trường hợp/lỗi) có thể ghi số lượng. Tổng hợp đầy đủ lỗi mức độ 5 phát sinh trong kỳ, kể cả đã KPCS: mô tả cụ thể lỗi (không phải nêu lại mã lỗi), tên chi nhánh và khách hàng vi phạm, ghi rõ số tiền liên quan, tình trạng và cách thức KPCS. 3.3.2 Lỗi mức độ 4: (Lưu ý: nguồn từ phòng KTKSNB). Lưu ý: Tổng hợp theo thứ tự chiều nghiệp vụ (Tín dụng doanh nghiệp, tín dụng bán lẻ, HĐV, KT nội bộ, Thẻ, Tài trợ thương mại, Kinh doanh ngoại tệ, Tiền tệ kho quỹ, Chuyển tiền trong nước, Chuyển tiền quốc tế), theo dạng lỗi, nếu nhiều quá (trên 10 trường hợp/lỗi) có thể ghi số lượng. Tổng hợp đầy đủ lỗi mức độ 4 phát sinh trong kỳ, kể cả đã KPCS: mô tả cụ thể lỗi (không phải nêu lại mã lỗi), tên chi nhánh và khách hàng vi phạm, ghi rõ số tiền liên quan, tình trạng và cách thức KPCS. 3.3.3 Lỗi mức độ 1,2,3 (Lưu ý: nguồn từ phòng KTKSNB). - Nêu lỗi không trọng yếu nhưng CBPTCN đánh giá là (i) lặp đi lặp lại qua các kỳ và/hoặc (ii) lỗi đặc thù, bất thường, tiềm ẩn rủi ro cho NHCT. - Nêu lỗi xảy ra trên diện rộng: ít nhất 5 dạng lỗi có số lượng phát sinh nhiều nhất của CN trong kỳ báo cáo, cụ thể: dạng lỗi, tên CN- số lượng lỗi, tổng số tiền liên quan, tình trạng và cách thức KPCS. 3.4 Kết quả kiểm tra thực hiện Cơ chế thu hút khách hàng tốt theo Công văn 9945/TGĐ-NHCT56 Nêu ngắn gọn số lượng khách hàng, tổng dư nợ, nhóm nợ của các khách hàng thuộc đối tượng của Công văn này. Đánh giá ngắn gọn tính tuân thủ cơ chế thu hút khách hàng tốt của khách hàng: (1) Điều kiện cho vay; (2) Quản lý khách hàng, bao gồm việc dừng và rút giảm dư nợ cho vay khách hàng theo quy định; (3) Khai báo trên hệ thống Incas; (4) Khác (nếu có) 3.5 Kết quả kiểm soát thu phí dịch vụ theo CV 16242/TGĐ-NHCT10 ngày 08/12/2014 - Đánh giá việc thực hiện tự kiểm soát thu phí của Chi nhánh Đánh giá việc tự thực hiện kiểm soát thu phí của CN theo chỉ đạo của TGĐ: (i) CN thực hiện kiểm soát, đối chiếu hàng ngày với các báo cáo (ii) Bộ phận hậu kiểm thực hiện kiểm soát sau theo quy định hiện hành (iii) CN có trách nhiệm theo dõi, ghi nhận lỗi đối và đánh giá cán bộ đối với các trường hợp vi phạm (iv) CN phải lập Báo cáo tổng hợp kết quả theo dõi, khắc phục chỉnh sửa về phòng KTKSNBKV định kỳ chậm nhất vào ngày 18 hàng tháng. Nêu ngắn gọn kết quả tự kiểm soát thu phí của CN: bao nhiêu trường hợp thu thiếu, thừa phí, số tiền thu thiếu, thừa; tình hình khắc phục chỉnh sửa lỗi. - Kiểm soát Báo cáo (1 ngày giao dịch/tháng/CN) Nêu ngắn gọn kết quả chọn mẫu tự kiểm tra, giám sát của phòng khu vực: các trường hợp thu thừa, thiếu phí và số tiền liên quan; đối chiếu các trường hợp này (thừa, thiếu phí) với báo cáo rà soát của hậu kiểm. - Giám sát việc chỉnh sửa sai sót, vi phạm của CN </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY