Khóa luận Đánh giá công tác quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó đưa ra nhận xét về tình hình quản lý thu thuế, quản lý nợ thuế, về công tác tuyên truyền, thanh kiểm tra. tại Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế. Cho dù chưa thể hoàn toàn đầy đủ, nhưng các phân tích này phần nào giúp người đó có được cái nhìn tổng quan về tình hình thực tế công tác QLT TNDN tại địa bàn nghiên cứu. Ngoài ra, khóa luận cũng chỉ ra nguyên nhân và một số hạn chế của cơ cấu tổ chức bộ máy; chất lượng đội ngũ công chức viên chức; chính sách thuế TNDN hiện hành; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu NNT; các chức năng QLT; thanh tra, kiểm tra thuế, ảnh hưởng đến công tác QLT TNDN. Người viết cũng đã tiến hành điều tra đối với đối tượng NNT để biết được những yếu tố mà NNT cho rằng có ảnh hưởng lớn đến công tác QLT TNDN tại Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó, người viết đã đưa ra một số nhóm giải pháp dựa trên các yếu tố này nhằm tăng cường chất lượng công tác QLT TNDN trong thời gian tới. Tuy nhiên, những giải pháp trên còn mang nhiều tính gợi mở. Nếu điều kiện cho phép, đề tài có thể phát triển thêm ở khâu thu thập, phân tích số liệu về công tác QLT TNDN tại Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, tiến hành phỏng vấn sâu các nhân viên làm việc tại đây. Nghiên cứu kĩ hơn pháp luật về thuế, chính sách của Trung ương và địa phương để đưa ra những kiến nghị cho công tác cải cách thủ tục và chính sách. Ngoài ra người viết cũng mong muốn tiến hành nghiên cứu về đánh giá của CBCC cục thuế về các nhân tố ảnh hưởng đến công tác QLT TNDN. Đây là nghiên cứu rất có ý nghĩa, để biết được ý kiến của CBCC về các nhân tố ảnh hưởng đến công tác QLT TNDN tại cơ quan của chính họ. Từ đó so sánh với ý kiến của NNT và đưa ra các nhận xét, giải pháp có giá trị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY