Khóa luận Đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế

Tín dụng ngân hàng là một trong những nghiệp vụ hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng, quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của từng ngân hàng. Ngoài ra, nó là một trong những hoạt động góp phần quyết định sự phát triển của nền kinh tế và toàn xã hội. Vì vậy, việc củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng là điều mà các nhà quản lý ngân hàng, các nhà chính sách kinh tế luôn chú trọng và quan tâm. Do đó, đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Bắc Sông Hương là một yêu cầu cấp thiết nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả. Nhằm giải quyết vấn đề đặt ra, đề tài đã đưa ra những cơ sở lý luận cơ bản nhưng mang tính khoa học về tín dụng, vai trò của tín dụng trong nền kinh tế thị trường, nêu ra được khái niệm chất lượng, chất lượng tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Ngoài ra, đề tài đã phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng về mặt định tính và định lượng. Dựa trên cơ sở phân tích số liệu thứ cấp đã thu thập được từ các phòng ban ngân hàng và dùng các phương pháp nghiên cứu khoa học để đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng, phân tích và nhận xét các chỉ tiêu ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng tại chi nhánh Bắc Sông Hương Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2012. Từ việc đánh giá chất lượng tín dụng đó, đề tài đã nêu ra 04 nhóm giải pháp chính, trong đó mỗi đưa ra những giải pháp cụ thể có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn giúp chi nhánh nâng cao chất lượng tín dụng. Đồng thời, đề tài cũng nêu ra hướng phát trong tương lai có thể thực hiện được.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY