Khóa luận Công ty cổ phần xây dựng sản xuất và thương mại Gia Lộc

<p> Trong thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần XDSX & TM Gia Lộc đã giúp em vận dụng những kiến thức đã học tập ở trƣờng vào công tác thực tế và cũng đã bổ sung đƣợc rất nhiều kiến thức mà chỉ qua thực tế mới có đƣợc đặc biệt là trong phần hành kế toán CPSX và tính GTSP xây lắp. Trên đây em đã trình bày một số hiểu biết của em về quá trình hình thành và phát triển, về các lĩnh vực hoạt động và cơ cấu tổ chức của Công ty, về công tác kế toán và việc ứng dụng các chuẩn mực, chế độ kế toán vào công tác kế toán của Công ty đặc biệt là việc tổ chức công tác kế toán phần hành kế toán CPSX và tính GTSP xây lắp tại Công ty Cổ phần XDSX & TM Gia Lộc. Trong luận văn tốt nghiệp này em đã mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP xây lắp tại Công ty. Do thời gian hạn hẹp và trình độ còn hạn chế nên luận văn tốt nghiệp của em không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc sự góp ý và chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, chú kế toán trƣởng và các anh chị kế toán cũng nhƣ sự góp ý của các bạn để luận văn này đƣợc hoàn thiện hơn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY