Khóa luận Công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế

<p> Kế toán quản trị chi phí là một nội dung rất quan trọng và cần thiết trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp, góp phần khẳng định chức năng cung cấp thông tin của hệ thống kế toán trong quản lý, cũng như góp phần giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của mình. Công tác kế toán quản trị nói chung và công tác kế toán quản trị chi phí nói riêng ở Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế còn rất hạn chế, vì vậy việc tìm hiểu và đưa ra những giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí ở Doanh nghiệp này là hết sức cần thiết, điều này không chỉ cần thiết ở riêng mỗi doanh nghiệp mà là vấn đề chung của đa số các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp, phân tích cả về lý luận cũng như thực tiễn, luận văn đã giải quyết được một số nội dung sau: Thứ nhất, hệ thống hóa được những lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí, làm tiền đề cho việc đánh giá thực trạng và tìm ra các giải pháp khắc phục những tồn tại về kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế. Thứ hai, phản ánh thực trạng kế toán quản trị chi phí của Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế, từ đó nhận thấy được những điểm tích cực, những mặt hạn chế cần phải hoàn thiện và đưa ra giải pháp để hoàn thiện những mặt hạn chế đó. Thứ ba, để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế, luận văn đã đưa ra các giải pháp: Đề xuất phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí nhằm phục vụ nhu cầu hạch toán và quản lý chi phí, tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí tại công ty đề đáp ứng nhu cầu thông tin và ra quyết định, kiểm soát tốt chi phí, xây dựng định mức và dự toán chi phí nguyên vật liệu, xây dựng dự toán linh hoạt và hoàn thiện phân tích biến động chi phí sản xuất ở Công ty. Đại học Kinh tế Huế </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY