Khóa luận Công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp ngọc hồi

<p> Nếu bên mua đã thanh toán đủ và đúng thời hạn số tiền mua tài sản nhưng Hội đồng bán đấu giá tài sản Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hồi không bàn giao tài sản thì bên mua được tài sản có quyền yêu cầu chuyển giao, bàn giao, hoặc đơn phương chấm dứt việc thực hiện hợp đồng. Bên có lỗi dẫn đến việc đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại. + Nếu sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày người mua tài sản thanh toán đủ tiền mua tài sản, nhưng người mua được tài sản không đến nhận tài sản, thì Hội đồng bán đấu giá lâm sản Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hồi, có trách nhiệm tiếp tục bảo quản tài sản bán đấu giá trên; mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc bảo quản tài sản trong trường hợp này bên mua phải chịu trách nhiện thanh toán theo quy định của pháp luật </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY