Khóa luận Công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và chi phí kinh doanh: trường hợp tại chi nhánh công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng Quảng Trị

Căn cứ tình hình thị trường thị trường và thực tế trong công tác kế toán và hoạt động kinh doanh của Công ty, để nâng cao sản lượng tiêu thụ hàng hóa và có kết quả kinh doanh tốt hơn trong những năm tiếp theo, Chi nhánh Công ty cần triển khai một số chiến lược cụ thể: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện bộ máy quản lí nói chung và bộ máy kế toán nói riêng theo hướng đơn giản, gọn nhẹ và hiệu quả. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức đánh giá trình độ, năng lực, khả năng làm việc của từng vị trí để điều chỉnh hệ số lương sản phẩm đảm bảo công bằng trong khi thực thi nhiệm vụ. Duy trì nghiêm túc kỷ cương trong quản lý điều hành, tăng mức độ ủy thác công việc và gắn chặt trách nhiệm với nhiệm vụ quyền hạn được giao để đảm bảo tính chủ động cho từng cá nhân đứng đầu bộ phận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY