Khóa luận Chiến lược kinh doanh dịch vụ bay dầu khí của Công ty trực thăng Miền Nam giai đoạn 2012-2020

<p> Qua quá trình tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh tại VNHS cho thấy VNHS là một doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn tốt. Công ty có lợi thế cạnh tranh là sở hữu những giá trị đặc thù, có thể sử dụng được để “nắm bắt cơ hội”. Những thành tích của công ty đạt được trong hai mươi bảy năm qua và những tiềm năng đang có trong thời gian tới khẳng định VNHS có đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu của thị trường quốc tế về cung cấp các dịch vụ liên quan đến Trực thăng, thực hiện việc mở rộng thị trường các sản phẩm liên quan đến Trực thăng trong khu vực Châu Á. Với mục tiêu đề ra là xây dựng chiến lược kinh doanh đúng đắn dựa trên cơ sở khoa học về chiến lược và thực thế, khóa luận “ Chiến lược kinh doanh dịch vụ bay dầu khí của công ty Trực thăng miền Nam giai đoạn 2012-2020” đã giải quyết được các vấn đề cơ bản: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh: khái niệm, đặc trưng, quy trình, lựa chọn chiến lược. - Tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh về dịch vụ bay dầu khí tại VNHS. - Phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài và môi trường bên trong đến dịch vụ bay dầu khí của VNHS. - Xây dựng các phương án chiến lược kinh doanh về dịch vụ bay dầu khí cho VNHS trong giai đoạn 2012 – 2020 và đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược giúp công ty bền vững trong môi trường cạnh tranh. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY