Khóa luận Chiến lược kinh doanh của nhà máy xay xát Tân Mỹ Hưng giai đoạn 2006 - 2010

MỤC LỤC Chương 1: TỔNG QUAN1 1.1.Sự cần thiết của đề tài1 1.2.Mục tiêu nghiên cứu. 1 1.3.Phạm vi nghiên cứu. 1 1.4.Phương pháp nghiên cứu. 2 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN3 2.1.Khái niệm quản trị chiến lược. 3 2.2.Qui trình quản trị chiến lược. 3 2.2.1.Xác định tầm nhìn, nhiệm vụ kinh doanh. 3 2.2.2.Phân tích môi trường hoạt động. 4 2.2.2.1.Môi trường vĩ mô. 4 2.2.2.2.Môi trường tác nghiệp. 5 2.2.2.3.Môi trường nội bộ. 7 2.2.3.Xác định các mục tiêu của doanh nghiệp. 8 2.2.4.Phân tích và lựa chọn chiến lược. 9 2.3.Công ty cổ phần. 10 2.3.1.Sơ lược về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước10 2.3.2.Khái niệm-đặc trưng. 10 2.3.3.Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần. 11 2.3.4.Các loại cổ phần, cổ đông và cổ phiếu. 12 2.3.5.Ưu-nhược điểm của công ty cổ phần. 13 2.3.6.Vai trò tầm quan trọng của việc thực hiện cổ phần hóa. 13 2.3.7.Qui trình thực hiện cổ phần hóa theo nghị định 187/2004/NĐ-CP14 Chương 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY16 3.1.Khái quát lịch sử hình thành và phát triển. 16 3.2.Chức năng, nghĩa vụ, phương thức hoạt động. 16 3.3.Phân tích hiện trạng của nhà máy. 17 Chương 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC20 4.1.Phân tích môi trường hoạt động của nhà máy. 20 4.1.1.Môi trường bên ngoài20 4.1.1.1.Ảnh hưởng kinh tế. 20 4.1.1.2.Ảnh hưởng xã hội, văn hóa, dân số. 20 4.1.1.3.Ảnh hưởng tự nhiên. 21 4.1.1.4.Ảnh hưởng của pháp luật-chính quyền. 22 4.1.1.5.Ảnh hưởng của khoa học công nghệ. 22 4.1.2.Môi trường tác nghiệp. 24 4.1.2.1.Nhà cung cấp nguyên liệu. 24 4.1.2.2.Đối thủ cạnh tranh. 25 4.1.2.3.Khách hàng. 26 4.1.3.Môi trường bên trong. 26 4.1.3.1.Quản trị-nhân sự27 4.1.3.2.Tài chính kế toán. 29 4.1.3.3.Sản xuất tác nghiệp. 32 4.1.3.4.Marketing. 34 4.2.Xây dựng mục tiêu chiến lược. 35 2.2.1.Căn cứ xác định mục tiêu. 35 2.2.2.Mục tiêu chiến lược. 35 4.3.Phân tích ma trận SWOT36 4.4.Phân tích các chiến lược đề xuất37 4.4.1.Nhóm chiến lược S-O37 4.4.2.Nhóm chiến lược S-T37 4.4.3.Nhóm chiến lược W-O38 4.4.4.Nhóm chiến lược W-T38 Chương 5: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC39 5.1.Giải pháp huy động vốn. 39 5.2.Giải pháp thực hiện các chiến lược ngắn hạn. 39 5.2.1.Giải pháp quản trị-nhân sự39 5.2.2.Giải pháp ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào. 40 5.2.3.Giải pháp sản xuất41 5.2.4.Giải pháp marketing. 42 5.3.Giải pháp cổ phần hóa. 43 5.3.1.Mục tiêu thực hiện cổ phần hóa. 44 5.3.2.Thời gian dự kiến thực hiện. 44 5.3.3.Các công việc cần làm khi thực hiện cổ phần hóa. 44 5.3.4.Tiến độ thực hiện cổ phần hóa. 48 5.4.Dự toán kinh phí thực hiện các chiến lược. 49 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 50 6.1.Kết luận. 50 6.2.Kiến nghị51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY