Khóa luận Ảnh hưởng của vi khuẩn lam cố định nitơ lên sự nảy mầm của giống đậu tương ĐT 96

<p> Từ những kết quả thu được ở trên chúng tôi đi đến một số kết luận sau: - Trong thời gian nuôi VKL từ 0 đến 45 ngày, thì khoảng thời gian 15 đến 30 ngày tốc độ tăng sinh khối của tảo nhanh nhất đạt 0,0734 (g/100ml/1ngày) và 0,0771 (g/100ml/1ngày) tương ứng ở chủng Nostoc calcicola và Cylindrospermum licheniforme. Tại thời điểm 30 ngày, hàm lượng VKL đạt 1,455 g/100ml dịch vẩn (đối với chủng Nostoc calcicola Breb.ex Born.et Flah), 1,528 g/100ml dịch vẩn (đối với chủng Cylindrospermum licheniforme Kuetz.ex Born.et Flah). - Dịch vẩn hai chủng VKL Nostoc calcicola Breb.ex Born.et Flah và Cylindrospermum licheniforme Kuetz.ex Born.et Flah đều có tác dụng tốt đến sự nảy mầm và phát triển của mầm. Dịch vẩn của 2 chủng VKL đã làm tăng tỉ lệ nảy mầm, chiều dài thân mầm, đường kính thân mầm, cường độ hô hấp và hoạt độ catalaza. Sự tăng các chỉ tiêu trên của các lô thí nghiệm đã xử lý bằng dịch vẩn VKL, so với đối chứng nước cất, ở thời điểm 24 giờ cao hơn 48 giờ, 72 giờ. - Với hàm lượng VKL thích hợp là 1,091g VKL tươi /100 ml đối với chủng Nostoc calcicola Breb.ex Born.et Flah (trong lô 3A) và 1,146g VKL tươi/100ml đối với chủng Cylidrospermum licheniforme Kuetz.ex Born.et Flah (trong lô 3B) kết quả thí nghiệm thu được là tốt nhất về tỉ lệ nảy mầm, tăng trưởng chiều dài và đường kính thân mầm, cường độ hô hấp và hoạt độ catalaza. Sau 48 giờ, tỉ lệ nảy mầm vượt 19,98% và 15,93%; chiều dài thân mầm vượt 32,84%, 27,09%; đường kính thân mầm tăng 17,52%, 16,27%; cường độ hô hấp tăng 16,33%, 14,17%; hoạt độ catalaza tăng 15,00%, 14,84% so với đối chứng tương ứng ở hai chủng Nostoc calcicola Breb.ex Born.et Flah và Cylidrospermum licheniforme Kuetz.ex Born.et Flah làm thí nghiệm. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY