Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Từ những việc làm trái pháp luật này của đơn vị cơ sở dẫn đến việc Phòng TNMT Huyện Bình Chánh làm tờ trình không đúng sự thật khi trong phần nhận xét đã ghi “đất không tranh chấp” và cũng chính sư tham mưu sai này đã dẫn đến việc quyết định 643/QĐ_UB là trái quy định pháp luật. Nó đã vi phạm quy định của pháp luật về việc cấp giấy CNQSDĐ tại (Khoản 1, Điều 50, Luật Đát đai năm 2003) và K1 Điều 48 Nghị định 181/1004: ” 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai mà không có tranh chấp thì diện tích đất có giấy tờ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,.”).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY