Khảo sát việc dùng giáp xác chân mái chèo mesocyclops sp - Diệt lăng quăng aegypti phòng sốt xuất huyết ở tỉnh Bến Tre

rang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình ảnh,biểu đồ Mở đầu Chương_1: Tổng quan Chương_2: Vật liệu và phương pháp Chương_3: Kết quả- Biện luận Chương_4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục MỤC LỤC Trang Trang bìa phụ Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình ảnh Danh mục các biểu đồ Mở đầu 1 Chương 1 – Tổng quan 4 1.1. Đại cương về bệnh SD/SXHD .4 1.2. Giới thiệu muỗi truyền bệnh SD/SXHD 5 1.2.1. Đặc điểm sinh lý, sinh thái của Aedes aegypti – véc tơ trung gian truyền bệnh SD/SXHD 5 1.2.1.1. Phân loại .5 1.2.1.2. Hình dáng .5 1.2.1.3. Sinh sản 5 1.2.1.4. Đặc điểm sinh lý sinh thái . .7 1.2.2. Quan hệ muỗi-vi rút 9 1.2.3. Các biện pháp phòng chống muỗi truyền bệnh .10 1.3. Tổng quan về Mesocyclops spp. 12 1.3.1. Các nghiên cứu trên thế giới sử dụng Mesocyclops diệt LQ SXH .12 1.3.2. Các nghiên cứu trong nước sử dụng Mesocyclops diệt LQ SXH .14 1.3.3. Đặc điểm sinh lý, sinh thái của Mesocyclops (Copepoda) 15 1.3.3.1. Phân loại và cấu tạo . .15 1.3.3.2. Sinh sản 16 1.3.3.3. Đặc điểm sinh lý, sinh thái . 17 1.3.3.4. Thức ăn . 20 Chương 2 – Vật liệu-Phương pháp .21 2.1. Vật liệu .21 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu . .21 2.1.2. Những dụng cụ cần thiết khi điều tra muỗi trưởng thành .21 2.1.3. Những dụng cụ cần thiết khi điều tra LQ 22 2.1.4. Những vật liệu và dụng cụ dùng trong thí nghiệm Mesocyclops sp. 23 2.2. Phương pháp nghiên cứu thường qui của viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 24 2.2.1. Giám sát véc tơ . .2 4 2.2.1.1. Nơi khảo sát .25 2.2.1.2. Điều tra muỗi trưởng thành 26 2.2.1.3. Khảo sát ổ sinh sản của LQ Aedes aegypti 27 2.2.1.4. Nghiên cứu khả năng diệt LQ của Mesocyclops sp. ngoài thực địa (tỉnh Bến Tre) 31 2.2.2. Nghiên cứu khả năng diệt LQ Aedes aegypti của Mesocyclops sp. trong phòng thí nghiệm 31 2.2.3. Nghiên cứu khả năng sinh sản của Mesocyclops sp. trong phòng thí nghiệm33 2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu .34 Chương 3 – Kết quả-Biện luận .35 3.1. Khảo sát ổ sinh sản của LQ Aedes aegypti 35 3.2. Nghiên cứu khả năng diệt LQ của Mesocyclops sp. ngoài thực địa (tỉnh Bến Tre) 41 3.3. Nghiên cứu khả năng diệt LQ Aedes aegypti của Mesocyclops sp. trong phòng thí nghiệm 45 3.4. Nghiên cứu khả năng sinh sản của Mesocyclops sp. trong phòng thí nghiệm .51 3.4.1. Xác định thời gian hình thành lại túi trứng sau khi đẻ của Mesocyclops sp. cái 51 3.4.2. Xác định thời gian nauplii (I) thành copepodit (I) 53 3.4.3. Xác định thời gian nauplii (I) thành Mesocyclops sp. cái có túi trứng lần đầu 56 3.4.4. Số lượng nauplii do 1 con cái sinh ra trong 1 lần đẻ .57 3.4.5. Số lần túi trứng hình thành đối với 1 con Mesocyclops sp. cái .58 3.4.6. Tỉ lệ (%) copepodit (I) hình thành từ nauplii (I) .59 Chương 4 – Kết luận-Kiến nghị 63 4.1. Kết luận 63 4.2. Kiến nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY