Khảo sát thành phần hóa học lá cây vọng cách premna serratifolia l - Họ cỏ roi ngựa (verbenaceae)

<p> MỤC LỤC 1. MỞ ĐẦU 1 2. TỔNG QUAN 2 2.1. GIỚI THIỆU VỀ CHI PREMNA 2 2.1.1. Đặc điểm thực vật . 2 2.1.3. Công dụng và dược tính . 9 2.2. VỌNG CÁCH . 10 2.2.1. Mô tả thực vật . 10 2.2.2. Vùng phân bố và thu hái 12 2.2.3. Thành phần hoá học . 12 2.2.4. Công dụng và dược tính . 16 3. NGHIÊN CỨU . .17 3.1. GIỚI THIỆU CHUNG . 17 3.2. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 17 3.2.1. Xác định cấu trúc hợp chất VCE1 18 3.2.2. Xác định cấu trúc hợp chất VCE2 20 3.2.3. Xác định cấu trúc hợp chất VCE3 22 3.2.4. Xác định cấu trúc hợp chất VCE4 25 3.2.5. Xác định cấu trúc hợp chất VCB1 28 3.2.6. Xác định cấu trúc hợp chất VCB2 30 3.2.7. Thử độc tính tế bào trên cao và các hợp chất cô lập 34 4. THỰC NGHIỆM .37 4.1. HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ .37 4.1.1. Hóa chất .37 4.1.2. Thiết bị .37 55 Khảo sát thành phần hóa học lá cây vọng cách Premna serratifolia L. 4.2. TRÍCH LY VÀ CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ TRONG LÁ VỌNG CÁCH (PREMNA SERRATIFOLIA L.) . 38 4.2.1. Điều chế các loại cao . .38 4.2.2. Khảo sát cao eter dầu . 40 4.2.3. Khảo sát cao butanol . .44 4.2.4. Thử nghiệm độc tính tế bào .47 5. KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY