Khảo sát thành phần hóa học của hoa cây sơn cúc hai hoa wedelia biflora (l.) dc, họ cúc (asteraceae)

<p> Mục lục Danh mục các ký hiệu và từ viết tắt Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình ảnh Mở đầu Chương 1. TỔNG QUAN .1 1.1. Đặc tính thực vật của cây .1 1.1.1. Cây sơn cúc hai hoa . .1 1.1.2. Cây sơn cúc nhám . .1 1.1.3. Cây sơn cúc bò . 2 1.1.4. Cây sơn cúc ba thùy . 2 1.1.5. Cây Wedelia paludosa 2 1.1.6. Cây sài đất 2 1.1.7. Cây lỗ địa cúc .3 1.2. Thành phần hóa học . 6 1.2.1. Cây sơn cúc hai hoa . .6 1.2.2. Cây sơn cúc nhám . .6 1.2.3. Cây sơn cúc bò . 6 1.2.4. Cây sơn cúc ba thùy . 6 1.2.5. Cây Wedelia paludosa 7 1.2.6. Cây sài đất 8 1.2.7. Cây lỗ địa cúc .8 1.3. Dược tính học . .13 1.3.1. Cây sơn cúc hai hoa . .13 1.3.2. Cây sơn cúc nhám . .14 1.3.3. Cây sơn cúc bò . 14 1.3.4. Cây sơn cúc ba thùy . 14 1.3.5. Cây Wedelia paludosa 14 1.3.6. Cây sài đất 15 1.3.7. Cây lỗ địa cúc .15 Chương 2. THỰC NGHIỆM 16 2.1. Hóa chất, thiết bị 16 2.1.1. Hóa chất 16 2.1.2. Thiết bị .16 2.2. Khảo sát nguyên liệu 17 2.2.1. Xử lý mẫu cây 17 2.2.2. Xác định độ ẩm .17 2.3. Điều chế các loại cao . .17 2.4. Ly trích và cô lập một số hợp chất hữu cơ từ hoa của cây sơn cúc hai hoa-Wedelia biflora (L.) DC 21 2.4.1. Sắc ký cột silica gel áp dụng trên tủa eter dầu hỏa của bảng 2.1 .21 2.4.2. Sắc ký cột silica gel áp dụng trên cao E2 của bảng 2.1 .21 2.4.3. Sắc ký cột silica gel áp dụng trên cao C2 của bảng 2.1 .21 2.4.4. Sắc ký cột silica gel áp dụng trên cao C4 của bảng 2.1 .22 2.4.5. Sắc ký cột trên phân đoạn tủa etyl acetat (TEA) của bảng 2.1 22 Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .26 3.1. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FE1 .26 3.2. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FE2 .27 3.3. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FE3 .30 3.4. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FC1 34 3.5. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FC2 35 3.6. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FC5 40 3.7. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FC3 46 3.8. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FC4 50 3.9. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FC6 54 3.10. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FACE1 .57 Chương 4. KẾT LUẬN .60 Tài liệu tham khảo Phụ lục </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY