Khảo sát khả năng biệt hóa tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn người thành tế bào tiết insulin bằng hóa chất và bằng dịch tiết tụy chuột

MỤC LỤC Phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục . .i Danh mục từ viết tắt . .iii Danh mục hình . .v Danh mục bảng .vi Danh mục biểu đồ . vii GIỚI THIỆU . .1 Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Sinh học về cuống rốn . .3 1.2. Tế bào gốc . .5 1.3. Tế bào gốc trung mô . .8 1.4. Biệt hóa tế bào gốc in vitro . .11 1.5. Cơ sở lý thuyết của việc biệt hóa in vitro tế bào gốc trung mô thành tế bào tiết insulin . .14 1.6. Bệnh đái tháo đường . .23 Chương 2: VẬT LIỆU – PHƯƠNG PHÁP 2.1. Thiết kế nghiên cứu . .27 2.2. Vật liệu .27 2.3. Phương pháp . 32 Chương 3: KẾT QUẢ 3.1. Kết quả biệt hóa tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người thành tế bào tiết insulin bằng dịch chiết tụy chuột . .44 3.2. Kết quả biệt hóa tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người thành tế bào tiết insulin bằng hóa chất .53 3.3. Kết quả thử nghiệm điều trị bệnh đái tháo đường bằng cách ghép tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người hoặc tế bào tiết insulin trên mô hình chuột 57 Phạm Lê Bửu Trúc - ii - Chương 4: BÀN LUẬN 4.1. Biệt hóa tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người thành tế bào tiết insulin bằng dịch chiết tụy chuột . .71 4.2. Biệt hóa tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người thành tế bào tiết insulin bằng hóa chất .74 4.3. Hiệu quả điều trị bệnh đái tháo đường của tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người và tế bào tiết insulin khi được ghép lên mô hình chuột 76 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ . .84 TÀI LIỆU THAM KHẢO .8 5 PHỤ LỤC :

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY