Khai thác khoáng sản trong chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Luận án đã hệ thống hóa và luận giải cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về khai thác khoáng sản trong tăng trưởng xanh. Trong đó, luận án đã hệ thống hóa, làm rõ các khái niệm về khai thác khoáng sản, tăng trưởng xanh; xác lập những tiêu chí đánh giá và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khai thác khoáng sản trong tăng trưởng xanh; sự cần thiết và khái quát hóa một số kinh nghiệm về khai thác khoáng sản trong việc phát triển bền vững, tăng trưởng xanh đối với nền kinh tế và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Luận án đã đánh giá thực trạng khai thác khoáng sản trong chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam theo các tiêu chí tăng trưởng xanh; những vấn đề đặt ra đối với khai thác khoáng sản trong việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh. Các phân tích, đánh giá thực trạng khai thác khoáng sản trong chiến lược tăng trưởng xanh cho thấy một số vấn đề cơ bản sau đây:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY