Kết quảng hiên cứu phòng trừ sâu bệnh hại điều bằng thuốc bảo vệ thực vật nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất điều tại Bình Định

Thành phần loài sâu hại điều tại Bình Định rất đa dạng với sốlượng loài lớn. Trong 42 loài, có 15 loài sâu hại chính trên cây điều và trong đó xuất hiện với tần suất lớn và đã trởthành dịch là bọxít muỗi (Bọxít muỗi nâu đỏHelopeltis antonii Sign, Bọxít muỗi xanhHelopeltis anacardi Miller). Có 15 loại bệnh phá hại trên hầu hết các bộphận của cây điều nhưng trong đó phổbiến và thành dịch phá hại cây điều là bệnh thán thư(cành, hoa, hạt), khô chồi, khô hoa. Chỉcó 37,3% hộtrồng điều có phun thuốc phòng trừsâu bệnh hại. Sâu bệnh hại điều ởcác giai đoạn: ra chồi non (chiếm 51,5%), ra hoa (32,0%), đậu quảnon (16,5%). Người trồng điều ít được quan tâm đến công tác phòng trừsâu bệnh hại điều . - Phun thuốc BVTV phòng trừsâu bệnh hại cho cây điều 3 lần trong một vụ vào các giai đoạn: ra chồi non, ra hoa non, đậu quảnon trên cả2 vùng đất cát và vùng đất đồi đã cho năng suất và hiệu quảkinh tếcao trong điều kiện sâu bệnh hại điều năm 2006. Trước đây, người dân phun thuốc khi thấy cành non, cành hoa, quả non đã bịsâu bệnh hại tấn công xâm nhập nên không cho kết quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY