Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng viwaseen - Huế

<p> Việc hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế là vấn đề thiết thực và mang tính thường xuyên nhằm phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao trình độ của khoa học quản lý. Tuy nhiên việc thực thi cũng rất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành nhiều cấp, để giải quyết vấn đề này cần có sự phối hợp đồng bộ từ cả hai phía Doanh nghiệp và Nhà Nước. Về phía Nhà nước và các cơ quan ban ngành cần phải: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kế toán DN cho phù hợp với nền kinh tế thị trường năng động có sự quản lý của Nhà nước. Sớm ban hành đầy đủ các chuẩn mực kế toán sao cho phù hợp với nền kinh tế trong nước và nền kinh tế thế giới. Ban hành các thông tư hướng dẫn việc thực thi các chuẩn mực kế toán đảm bảo tính thống nhất và chính xác để việc thực thi được tiến hành đồng bộ giữa các Doanh nghiệp. Về Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế, tôi có một số kiến nghị sau về việc xây dựng hệ thống kế toán quản trị: - Công ty nên mở rộng hơn nữa các phần hành của kế toán quản trị để áp dụng vào trong Công ty thay vì chỉ áp dụng kế toán quản trị chi phí và giá thành như hiện nay. Công ty có thể áp dụng thử phương pháp kế toán quản trị ABC vào trong công tác kế toán quản trị. - Nâng cao trình độ nhận thức của nhà quản trị về kế toán quản trị, nâng cao kiến thức chuyên môn của kế toán viên về kế toán quản trị bằng cách gửi đi học tập các lớp chuyên ngành. - Các nhà quản trị cần chú ý nhiều hơn đến việc áp dụng những thông tin đã được các phân tích của kế toán quản trị như phân tích CVP, phân tích định phí, biến phí, vào các quyết định quản trị. - Kế toán cần đưa ra các báo cáo theo báo cáo của kế toán quản trị sớm hơn. Hiện nay đa phần các báo cáo về hoạt động, kết quả sản xuất thưởng theo quý hoặc năm nên thường có độ trễ lớn, các báo cáo theo tháng sẽ có tác dụng thông tin kịp thời hơn các thay đổi về chi phí, giá thành cho nhà quản trị. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY