Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại hợp tác xã xuân Long Kinh

<p> Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ngày càng trở nên quan trọng đối với công tác kế toán của doanh nghiệp. Việc xác định đúng đắn doanh thu và chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đưa ra những quyết định đúng đắn, chính xác và kịp thời trong việc quản lý, điều hành và phát triển doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại HTX Xuân Long, tôi đã tìm hiểu được tình hình thực tế công tác tổ chức kế toán đối với từng phần hành kế toán và đi sâu tìm hiểu công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh . Đề tài của tôi đã giải quyết được những vấn đề sau: Thứ nhất, đề tài đã hệ thống lại các vấn đề lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định KQKD trong các doanh nghiệp dựa theo giáo trình kế toán, các thông tư, chuẩn mực Qua đó làm nền tảng trước khi đi sâu vào nghiên cứu phần thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại HTX Xuân Long . Thứ hai, qua quá trình thực tế, tôi đã được tìm hiểu về quy trình hạch toán tại Công ty. Nhìn chung, công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD tại công ty được thực hiện đúng chế độ hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của HTX. Thứ ba, bài khóa luận đã nêu lên ra được một số ưu nhược điểm và đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD nói riêng cũng như công tác kế toán nói chung tại HTX Xuân Long. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY