Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần gạch tuynen số 1 thừa thiên Huế

<p> Do giới hạn về thời gian nên phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ mới nêu ra chưa có điều kiện đi sâu phân tích chi tiết từng vấn đề liên quan đến công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD. Vì thế để đề tài hoàn chỉnh và có ý nghĩa hơn cần tìm hiểu đầy đủ, cụ thể hơn những vấn đề như: việc hạch toán doanh thu hàng bán của chi tiết từng sản phẩm. Công ty thuộc loại hình Công ty Cổ phần nhưng trong đề tài chưa có điều kiện tìm hiểu, phân tích về tình hình phân phối lợi nhuận qua các năm. Do đó các đề tài sau có thể mở rộng tìm hiểu tình hình và chính sách phân phối lợi nhuận để thấy rõ hơn hiệu quả hoạt động của công ty. Nên mở rộng phạm vi nghiên cứu về công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD của các công ty khác cùng kinh doanh mặt hàng tương tự như Công ty để có thể so sánh, đối chiếu phương thức hạch toán giữa các công ty có gì khác nhau, xem xét sự linh hoạt trong công tác kế toán của các công ty để làm giàu kinh nghiệm cho bản thân. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY