Huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài để phục vụ phát triển kinh tế - Xã hội của thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và giai pháp

<p> (Bản scan) Cho đến nay cộng đồng NVNONN đã lên đến 2.7 triệu người, trong đó cộng đồng NVNONN quê Đà Nẵng chiếm số lượng không nhỏ. Trải qua các bước thăng trầm của lịch sử, ở bất cứ giai đoạn nào đa số cộng đồng NVNONN luôn hướng về tổ quốc và đòng góp sức mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY