Học thuyết chính danh của nho giáo và liên hệ với Việt Nam hiện nay

Sau khi định cấu hình máy ta thực hiện lệnh Plot, lúc này ô chọn Hide objects không có tác dụng vì trong không gian phẳng việc che nét khuất cho các mô hình trong các khung nhìn định bằng lệnh Mview. Trình tự thực hiện việc in các hình chiếu và che các nét khuất thực hiện chung cho các mô hình 3D. Tuy nhiên từng loại mô hình có các đặc điểm như sau: - Đối với mô hình dạng Wireframe ta không thể che các nét khuất được. - Nếu sử dụng lệnh Solprof để tạo các đường biên và đường khuất thì khi in ta tắt lớp chứa mô hình và không cần thực hiện lệnh Mview để che các nét khuất, vì khi đó ta chỉ có các đối tượng trong không gian giấy vẽ. Sau khi thay đổi các biên như 11 bước ở trên ta thực hiện in bản vẽ bằng lệnh Plot.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY