Học máy, học máy mô tảphức: thuật toán và vấn đề rút gọn lỗi

Luận văn đã xem xét một số nội dung trong mô hình học máy có giám sát. Học máy là một lĩnh vực được coi là liên quan mật thiết đến công nghệ tri thức. Tùy thuộc vào lượng thông tin đã có để phân loại học máy thành học máy không giám sát và học máy có giám sát. Bài toán học máy có giám sát đã có nhiều kết quả trong khi đó bài toán học máy không giám sát lại còn rất ít kết quả. Trong học máy có giám sát, đã có nhiều thuật toán giải quyết công việc phân lớp đối tượng trong đó điển hình nhất có thể kể đến các thuật toán Bayes, thuật toán kưngười láng giềng gần nhất, thuật toán cây quyết định v.v.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY