Hoạt động ban hành văn bản QPPL của các cơ quan nhà nước ở địa phương hiện nay

MỤC LỤC Trang A. LỜI MỞ ĐẦU 1 B. NỘI DUNG . 1 I. Một số vấn đề cơ bản về văn bản QPPL do cơ quan nhà nước ở địa . 1 phương ban hành 1. Khái niệm 1 2. Thẩm quyền và hình thức văn bản QPPL của cơ quan nhà nước ở 2 địa phương 3. Nội dung văn bản QPPL do cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành 2 4. Trình tự, thủ tục ban hành 3 5. Hiệu lực ban hành 3 II. Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà . 4 nước ở địa phương hiện nay. 1. Những thành tựu đạt được 4 2. Những hạn chế 5 3. Nguyên nhân của những hạn chế 7 III. Một số giải pháp trong hoạt động ban hành văn bản QPPL của các 9 cơ quan nhà nước ở địa phương hiện nay. C. KẾT LUẬN 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY